Tin liên quan

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật chăm sóc cây ổi giai đoạn dưới một năm tuổi

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Hai loại sâu hại trên cây nho cần đặc biệt lưu ý

Chuyển động Nhà nông 2/10: Sau mưa lũ, rau xanh ở Nghệ An 'đội giá'

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Bệnh ghẻ, sẹo trái trên cây ổi và biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất

SỔ TAY NHÀ NÔNG: "Mẹo" giúp tăng độ ngọt cho quả ổi