Sóc Trăng: Thu hoạch trái non từ loại cây dây bò loằng ngoằng, chị nông dân có thu nhập ổn định

Thời gian qua, chị Liêu Thị Sa Oanh, ở ấp An Nhơn xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, thành viên tích cực của HTX nông nghiệp “Thành Đạt” ấp An Nhơn đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng bí non theo hướng hữu cơ và bước đầu mô hình đã đem về cho chị thu nhập khả quan.

Thu hoạch trái non từ loại cây dây bò loằng ngoằng, chị nông dân có thu nhập ổn định

Thu hoạch trái non từ loại cây dây bò loằng ngoằng, chị nông dân có thu nhập ổn định