Sơn La: Tăng cường các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng

Sơn La xác định bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng là một trong các biện pháp quan trọng, nhằm bảo đảm đời sống cho người chấp hành xong án phạt tù.

Sơn La: Tăng cường các biện pháp tái hoà nhập cộng đồng

Người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 

Trong nhiều năm qua, Công an tỉnh Sơn La luôn quan tâm, chú trọng công tác tái hoà nhập cộng đồng, xác định bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng là một trong các biện pháp quan trọng. Nhằm bảo đảm đời sống cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có được cuộc sống ổn định và hòa nhập với cộng đồng, không tái phạm tội, từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung hình thức, nâng cao kiến thức về tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương, xóa bỏ thái độ định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, theo dõi, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn về địa phương tái hòa nhập cộng đồng để họ chấp hành tốt pháp luật, các nghĩa vụ công dân. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng mô hình điểm về công tác tái hòa nhập cộng đồng; Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhận đỡ đầu, quản lý, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa, tiếp nhận những người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các doanh nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ vốn để họ làm kinh tế, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.