Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 24/2/2024: Bắc Bộ trời rét, mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay 25/2/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời mưa rét

Thời tiết hôm nay 26/2/2024: Bắc Bộ mưa vài nơi, trời rét