Nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI: Trần Trung Thuyết, người đi tìm "vàng" trong đá

Hà Giang, mảnh đất địa đầu của tổ quốc, có địa hình rất hiểm trở, khó khăn khiến cho việc trồng trọt, canh tác vô cùng vất vả, gian khó. Dù vậy, nông dân Trần Trung Thuyết cùng bà con vẫn từng ngày nỗ lực, đồng lòng đoàn kết vun đắp gieo trồng những trái cam sạch, an toàn, chất lượng.
 Nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI: Trần Trung Thuyết, người đi tìm "vàng" trong đá


Video: Trần Trung Thuyết - Người đi tìm "vàng" trong đá.