Trồng chanh leo phục vụ chế biến và xuất khẩu, ông nông dân thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Khai thác tối đa lợi thế tự nhiên gắn với từng vùng sinh thái, cây chanh leo ở Hướng Hóa (Quảng Trị) đã thích nghi tốt với điều kiện khí hậu đất đai, cho năng suất cao. Chuyển đổi từ vùng đất trồng cây cà phê già cỗi sang trồng chanh leo, ông Lê Quang Vãng (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Phát triển chanh leo phục vụ chế biến và xuất khẩu