Trồng chuối tiêu hồng trên đất ruộng, nông dân Lai Châu thoát nghèo

Chuối tiêu hồng được người dân xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu trồng trên đất ruộng từ năm 2020 cho năng suất cao, từ mô hình này đã tạo được việc làm cho nhiều lao động, giúp bà con thoát nghèo với thu nhập ổn định.

Clip: Mô hình chuối tiêu hồng của nông dân xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu cho thu nhập cao giúp nhiều nông dân thoát nghèo.