Ứng dụng công nghệ sấy lạnh chuối, nông dân Quảng Trị cho ra lò mỗi ngày cả tấn sản phẩm

Bằng cách sử dụng công nghệ sấy lạnh chuối dẻo thay thế cho phương thức sấy bằng củi truyền thống, người nông dân Quảng Trị đã cho ra lò mỗi ngày cả tấn sản phẩm, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Nhờ ứng dụng công nghệ sấy lạnh với quy trình hết sức khoa học, cơ sở sản xuất chuối sấy dẻo của anh Văn Đức Tiến, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, tuy chưa lớn, nhưng mỗi ngày có thể sản xuất ra gần 1 tấn chuối sấy dẻo.

Ứng dụng công nghệ sấy lạnh chuối dẻo thay thế cho phương thức sấy bằng củi truyền thống

Ứng dụng công nghệ sấy lạnh chuối, nông dân Quảng Trị cho ra lò mỗi ngày cả tấn sản phẩm