Trồng loại quả to tròn, ăn ngọt mát, nông dân Lai Châu "hái ra tiền"

Trồng thử nghiệm từ năm 2014, đến nay sau 8 năm bén rễ trên đất Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cây lê đã cho thu hoạch với giá trị kinh tế cao, qua đó giúp người dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trồng loại quả to tròn, ăn ngọt mát, nông dân Lai Châu "hái ra tiền"