Trồng sầu riêng vụ nghịch, nông dân Tiền Giang lãi cả tỷ đồng 1ha

Hiện nay, tại Tiền Giang, sầu riêng đang vào vụ nghịch, những nông dân có vườn sầu riêng đang thu hoạch vào thời điểm này phấn khởi bởi có lãi cao từ cây trồng đặc sản mang lại.
Trồng sầu riêng vụ nghịch, nông dân Tiền Giang lãi cả tỷ đồng 1ha
Trồng sầu riêng vụ nghịch, nông dân Tiền Giang lãi lớn

Giá sầu riêng lên tới 90.000đ/kg, nông dân phấn khởi 

với năng suất bình quân 20 tấn/ha và giá khoảng 90.000 đồng/kg như hiện nay, mỗi hecta sầu riêng đạt giá trị sản xuất đến 1,8 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân lãi không dưới 1 tỷ đồng.

Trồng sầu riêng vụ nghịch nông dân Tiền Giang lãi cả tỷ đồng1ha

Thông thường, vụ nghịch đối với cây sầu riêng bắt đầu khoảng tháng 11 năm trước và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Tuy giá sầu riêng vụ nghịch đang tăng mạnh nhưng phần lớn nông dân vùng chuyên canh chưa có thu hoạch.

Trồng sầu riêng vụ nghịch, nông dân Tiền Giang lãi cả tỷ đồng 1ha  - Ảnh 2.

Nguồn cung sầu riêng trên thị trường hạn chế do ảnh hưởng của đợt hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt năm qua.

Nguyên nhân, thời điểm này vùng phần lớn vườn sầu riêng phía Nam Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy vẫn còn chịu ảnh hưởng đợt hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt năm qua; trong đó, một bộ phận diện tích chết phải trồng lại, số ảnh hưởng mặn còn lại chưa hồi phục nên người dân không dám cho cây mang trái. Do vậy, nguồn cung sầu riêng trên thị trường hạn chế.