Hà Giang: Bảo tồn vùng chè Shan tuyết cổ thụ Lũng Phìn

Cao nguyên Hà Giang, nơi đất chủ yếu là đá, quanh năm sương mù bao phủ, biên độ nhiệt ngày đêm lớn, có độ cao trên 1.600 m so với mực nước biển. Nơi đây đã tạo nên một giống chè Shan cổ thụ đặc sản nổi tiếng - chè Shan tuyết Lũng Phìn.

Bảo tồn vùng chè Shan tuyết cổ thụ Lũng Phìn