Video: Ấn tượng về 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023

100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 vừa được bình chọn có thành tích nổi bật hơn các năm trước và đã để lại nhiều ấn tượng đậm nét cho các thành viên hội đồng bình chọn.

Ấn tượng về 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023