Video: Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, bộ sậu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín bị bắt

Vẽ ra các dự án “ma”, 3 đối tượng thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, bộ sậu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín bị bắt