Video: Nghệ sĩ Xuân Bắc livestream bán 85 tấn vải thiều Lục Ngạn, bí xanh Bắc Kạn, mận Bắc Hà trong 1 giờ

Chỉ sau khoảng gần 1 giờ livestream bán vải thiều Lục Ngạn, bí xanh Bắc Kạn, mận Bắc Hà, nghệ sĩ Xuân Bắc đã chốt nhanh được 5.000 đơn, với số lượng vải thiều, bí xanh, mận bán ra là 85 tấn.

Nghệ sĩ Xuân Bắc chốt nhanh 5.000 đơn bán vải thiều Lục Ngạn và nông sản khác

Video: Nghệ sĩ Xuân Bắc livestream bán 85 tấn vải thiều Lục Ngạn, bí xanh Bắc Kạn, mận Bắc Hà trong 1 giờ.