Video: Tôn vinh 100 nông dân xuất sắc - trọng tâm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2022

Hoạt động trọng tâm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam chính là bình chọn và tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc. Điểm khác biệt của chương trình năm 2022 là Ban Tổ chức đã quyết định trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 100 nông dân thay vì 63 nông dân đại diện cho 63 tỉnh thành như mọi năm.

Video: Tôn vinh 100 nông dân xuất sắc - trọng tâm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2022

Video: 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam - Một thập kỷ xanh