Vừa bị phạt hơn 1 tỷ đồng, Công ty TNHH KBec Vina lại lén xả thải ra môi trường

Mặc dù vừa bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng, thế nhưng mới đây, Công ty TNHH KBec Vina ở Bà Rịa - Vũng Tàu lại tiếp tục bị công an phát hiện đang xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.

Vừa bị phạt hơn 1 tỷ đồng, Công ty TNHH KBec Vina lại lén xả thải ra môi trường

Vừa bị phạt hơn 1 tỷ đồng, Công ty TNHH KBec Vina lại lén xả thải ra môi trường.


Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã lấy mẫu nước xả thải tại 3 vị trí khác nhau mang về phân tích có sự chứng kiến của đại diện công ty Kbec Vina để có phương án xử lý tiếp theo.