Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 17,15 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 17,15 tỷ USD
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 17,15 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước

Clip: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 17,15 tỷ USD