An Giang: Nuôi đàn rắn Ri voi trong ống nước, anh nông dân thu về cả trăm triệu đồng

Rắn Ri voi hay còn gọi là rắn Bồng voi, 1 loại thuộc loài rắn nước, được nuôi để lấy thịt. Nhận thấy giá trị kinh tế, tận dụng diện tích bồn nuôi có sẵn, một số hộ dân ở Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã tiên phong đem con rắn Ri voi về nuôi và hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển.

An Giang: Nuôi đàn Ri voi sống trong ống nước, anh nông dân thu về cả trăm triệu đồng

An Giang: Nuôi đàn Ri voi sống nhàn nhã trong ống nước, anh nông dân thu về cả trăm triệu đồng