Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Bất thường khi chủ đầu tư KCN VSIP II đứng ra bồi thường tại dự án tỉnh thu hồi đất?

Chính quyền địa phương chưa lấy ý kiến người dân bị thu hồi đất, chưa có phương án bồi thường. Vậy mà, theo phản ảnh của người dân, chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Thương mại và Dịch vụ VSIPII Bắc Ninh II đã tự ý tiếp cận, cho người dân "tạm ứng" tiền bồi thường?

Phản ánh của người dân thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có cơ sở? Điều gì bất thường trong việc, chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Thương mại và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh II tự ý đứng ra bồi thường tại dự án nhà nước có trách nhiệm thu hồi đất? 

Sau đây là tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử Dân Việt!

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Bất thường khi chủ đầu tư KCN VSIP II đứng ra bồi thường tại dự án tỉnh thu hồi đất?

Để tìm câu trả lời cho những nghi ngờ trên, suốt nhiều tháng qua, hàng trăm hộ dân thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã tìm đến các cơ quan chức năng để làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường tại dự án KCN VSIP II. Con đường đi tìm sự thật của người dân đã gặp những khó khăn như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự tiếp theo!