"Bệnh lạ" tiếp tục hoành hành đàn gia súc ở Đắk Lắk

Sau hai tháng xuất hiện, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã có gần 1.500 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Dịch bệnh đã lan ra gần 400 thôn buôn của 15/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này.

"Bệnh lạ" tiếp tục hoành hành đàn gia súc ở Đắk Lắk

Bệnh viêm da nổi cục tiếp tục hoành hành đàn trâu, bò ở Đắk Lắk