Bỏ ghế Hiệu trưởng, Tiến sỹ theo đuổi loại cây cho tinh dầu đắt như "giọt vàng"

Đang là hiệu trưởng một trường cao đẳng công lập tại Hà Nội, Tiến sĩ Vũ Văn Thoại rời bỏ chiếc ghế nhà trường để theo đuổi ước mơ gây dựng nền nông nghiệp giá trị cao, khởi đầu từ loại cây đàn hương cho tinh dầu đắt như "giọt vàng".

Bỏ ghế Hiệu trưởng, Tiến sỹ "theo đuổi" cây đàn hương cho tinh dầu đắt như "giọt vàng"