Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học cho doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Nhờ áp dụng phương thức canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nguồn nước tưới được kiểm soát chặt chẽ... nên Nông trại Tâm Đỏ của ông Nguyễn Phú Đỏ (thôn C2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã tạo ra những sản phẩm sạch, đảm bảo tốt cho người tiêu dùng, tốt hơn cho môi trường, cho doanh thu trên dưới 300 triệu đồng/tháng.

Điện Biên: Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học cho doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Điện Biên: Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học cho doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng