Chàng thanh niên Ê Đê bỏ nghề bác sĩ về làm cà phê, trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022

Đang làm bác sĩ, chàng trai Y Pốt Niê đã nghỉ việc về buôn để xây dựng nên thương hiệu cà phê Ê Đê. Không chỉ nhận được nhiều đơn hàng trong nước, đến nay, thương hiệu cà phê Ê Đê còn chinh phục nhiều đối tác nước ngoài thu mua và nhập khẩu.

Chàng thanh niên Ê Đê bỏ nghề bác sĩ về làm cà phê.