Tin liên quan

Bình Thuận: Nông dân chuyển đổi cây trồng, trồng loại cây gì để thích ứng với biến đổi khí hậu?