Chuyển động Nhà nông 1/6: Sản lượng vải thiều Bắc Giang dự kiến giảm 16%

Năm nay, dự kiến sản lượng vải thiều Bắc Giang ước đạt 180.000 tấn, thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày 20/5 - 20/7. Nếu so với năm 2021, sản lượng vải thiều giảm khoảng 16%. Đây sẽ là một trong số những thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 1/6: Sản lượng vải thiều Bắc Giang dự kiến giảm 16%

Chuyển động Nhà nông 1/6: Sản lượng vải thiều Bắc Giang dự kiến giảm 16%