Đồng Tháp: Được bao bọc bởi sông Tiền nhưng Cù lao Long Khánh đang thiếu nước ngọt

Cù lao Long Khánh, huyện Hồng Ngự là vùng đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp được bao bọc bởi sông Tiền với nguồn nước ngọt dồi dào. Thế nhưng nói rằng những vườn cây ăn trái ở đây đang thiếu nước ngọt để tưới, sẽ không ít người sẽ vô cùng bất ngờ.
Đồng Tháp: Được bao bọc bở sông Tiền nhưng Cù lao Long Khánh đang thiếu nước ngọt

Đồng Tháp: Được bao bọc bở sông Tiền nhưng Cù lao Long Khánh đang thiếu nước ngọt