Đồng Tháp: Trồng cây bụp giấm ở vùng biên giới Hồng Ngự, nông dân có nguồn thu nhập ổn định

Vài năm trở lại đây, chủ chương chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao được các đại phương trong tỉnh Đồng Tháp triển khai một cách tích cực hiệu quả. Một trong số đó có mô hình chuyển đổi sang trồng cây Astiso đỏ (cây bụp giấm), mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân.

Đồng Tháp: Trồng cây bụp giấm ở vùng biên giới Hồng Ngự, nông dân có nguồn thu nhập ổn định

Đồng Tháp: Trồng cây bụp giấm ở vùng biên giới Hồng Ngự, nông dân có nguồn thu nhập ổn định