Hà Giang: Anh thanh niên đi đầu trồng dưa lưới cho hiệu quả cao ở Vị Xuyên

Đầu năm 2021, anh Nguyễn Xuân Tiến (Giám đốc HTX thanh niên Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã quyết định mở rộng mô hình trồng cây dưa trong nhà lưới tại xã Phong Quang. Nhờ sự cần cù, không ngừng học hỏi, ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp nên gần 2.000 m² diện tích nhà lưới trồng dưa đã mang lại hiệu quả cao.

Hà Giang: Anh thanh niên đi đầu trồng dưa lưới cho hiệu quả cao ở Vị Xuyên

Hà Giang: Anh thanh niên đi đầu trồng dưa lưới cho hiệu quả cao ở Vị Xuyên