Hỗ trợ người lao động di chuyển từ Nam ra Bắc có thể bị ảnh hưởng do bão Kompasu

Ban chỉ đạo PCTT yêu cầu rà soát, có phương án hỗ trợ người dân di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra Bắc cho khoảng 26.000 người lao động khi bão đổ bộ và xảy ra mưa lớn. Đồng thời có phương án sơ tán dân từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế khi có bão cấp 9-10 đổ bộ đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Video: Hỗ trợ người lao động di chuyển từ Nam ra Bắc có thể bị ảnh hưởng do bão Kompasu