Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được vào Việt Nam mua vải thiều Bắc Giang

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc phải thực hiện cách ly khi sang Lục Ngạn (Bắc Giang) khảo sát, đàm phán và thu mua vải thiều.
Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được vào Việt Nam mua vải thiều Bắc Giang
Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được vào Việt Nam mua vải thiều Bắc Giang

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được vào Việt Nam mua vải thiều Bắc Giang

Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được vào Việt Nam mua vải thiều Bắc Giang