Hơn 50.000 tấn hành tím không bán được, nông dân Sóc Trăng "kêu cứu"

Sau hơn 2 ngày kêu gọi giải cứu hành tím, đến nay, nhiều đơn vị đã đăng ký thu mua hành tím giúp bà con nông dân Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Nhưng tại địa phương này vẫn còn tồn gần 50.000 tấn hành tím, nếu không kịp thời tiêu thụ, nguy cơ thiệt hại cho người dân là rất lớn.

50.000 tấn hành tím cần được giải cứu 

Clip: Hơn 50.000 tấn hành tím không bán được, nông dân Sóc Trăng "kêu cứu"