Trồng thử hơn 2000 gốc ớt sừng vàng trên đất bờ ruộng bỏ không, nông dân Bạc Liêu bất ngờ thu tiền triệu mỗi ngày

Thấy diện tích đất bờ ruộng bỏ không lãng phí, anh Trần Văn Sướng, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã đem giống ớt sừng vàng Châu Phi về trồng thử hơn 2000 gốc. Sau 3 tháng, những cây ớt này đã cho thu hoạch.

Trồng ớt sừng vàng Châu Phi, nông dân Bạc Liêu thu tiền triệu mỗi ngày 

Clip: Trồng thử hơn 2000 gốc ớt sừng vàng trên đất bờ ruộng bỏ không, nông dân Bạc Liêu bất ngờ thu tiền triệu mỗi ngày