Huỳnh Minh Hiệp, người lưu giữ dấu ấn Sài Gòn xưa

Những cái chén, cái ly cho đến những chiếc xe gắn máy, máy cassette, hộp bánh, hộp xà phòng…, có tới hàng nghìn vật phẩm như vậy đều được ông Huỳnh Minh Hiệp lưu giữ cẩn trọng. Điểm chung của chúng, tuy chưa phải là cổ vật, nhưng đều là đồ vật thường ngày, gắn liền với cuộc sống người dân Sài Gòn từ xa xưa.

Huỳnh Minh Hiệp, người lưu giữ dấu ấn Sài Gòn xưa

Huỳnh Minh Hiệp, người lưu giữ dấu ấn Sài Gòn xưa