Quảng Nam: Những cặp “Mắt thần” gìn giữ bình yên cho làng quê

Cùng với nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự, mô hình camera an ninh, hay còn gọi là những “cặp mắt thần”, đã được ngành công an tỉnh Quảng Nam triển khai rất hiệu quả, góp phần tích cực trong việc hỗ trợ khám phá kịp thời nhiều vụ án, quản lý tốt địa bàn dân cư, góp phần đảm bảo trật tự trị an của địa phương.

Quảng Nam: Những cặp "Mắt thần" gìn giữ bình yên cho làng quê

Quảng Nam: Những cặp “Mắt thần” gìn giữ bình yên cho làng quê