Kỹ thuật nuôi dúi: Cách chọn con đực, con cái

Hiện nay, chăn nuôi dúi thịt là một mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Trước nhu cầu của thị trường thì con dúi đang được nhiều bà con nông dân đưa vào nuôi, tuy nhiên mô hình chăn nuôi dúi xuất hiện chưa nhiều. Video dưới đây sẽ chia sẻ với bà con về đặc tính sinh học cũng như cách chọn giống.

Kỹ thuật nuôi dúi: Cách chọn con đực, con cái