Vĩnh Phúc: Lão nông U60 bật mí bí quyết trồng bưởi Diễn thu trăm triệu mỗi năm

Nhận thức rõ lợi ích kinh tế từ cây bưởi Diễn đem lại, ông Trần Văn Bằng, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã trở thành người tiên phong đưa cây bưởi Diễn vào trồng, mở đầu cho phong trào trồng bưởi Diễn trên địa bàn toàn xã.

Vĩnh Phúc: Lão nông U50 trồng bưởi diễn thu trăm triệu mỗi năm