Lão nông U60 “hô biến” bãi bồi kém hiệu quả thành trang trại bạc tỷ

Nhìn hơn 1.000 gốc nhãn đang chuẩn bị cho thu hoạch với những chùm quả nặng trĩu, ít ai nghĩ rằng cánh đồng quanh năm ngập nước trước đây đã được lão nông U60 “hô biến” thành trang trại cơ ngơi bạc tỷ.

Lão nông U60 “hô biến” bãi bồi kém hiệu quả thành trang trại bạc tỷ