Người thầy mang hàng nghìn đầu sách quý giá về với các em học sinh quê nhà

Ông Phan Văn Hiệp quê huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (hiện là giảng viên Trường Đại học Văn Hiến, TP.HCM) đã ngày đêm âm thầm sưu tầm, tìm tòi để mua, sưu tầm hàng ngàn đầu sách quý hiếm, rồi tiếp tục vượt cả nghìn km mang những cuốn sách quý giá đó xây dựng thư viện phục vụ các em học sinh tại quê nhà.

Người thầy mang hàng nghìn đầu sách quý giá về với các em học sinh quê nhà.