Nuôi cầy vòi tạo ra cà phê chồn danh tiếng, thanh niên thu tiền tỷ mỗi năm

Trước đây, ở Tây Nguyên, người dân thường săn bắt cầy vòi từ tự nhiên nên rất khó thuần chủng. Nguồn động vật hoang dã này cũng bị suy thoái nhiều. Chính vì thế, một mô hình nuôi Cầy, vừa bán thương phẩm, vừa để tạo cà phê chồn ở Tây Nguyên đang trở thành điểm sáng, khi tạo thêm được nguồn thu rất đáng kể từ phương thức này.

Nuôi cầy vòi tạo ra cà phê chồn danh tiếng, thanh niên thu tiền tỷ mỗi năm

Nuôi cầy vòi tạo ra cà phê chồn danh tiếng, thanh niên thu tiền tỷ mỗi năm