Phát hiện nhiều cây gỗ quý bị đốn hạ ở rừng Bắc Hướng Hóa, Quảng Trị

Liên tục trong những ngày qua, các phóng viên phát hiện thêm nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ thuộc nhóm quý hiếm ngay trong lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Phát hiện nhiều cây gỗ quý bị đốn hạ ở rừng Bắc Hướng Hóa, Quảng Trị