Quảng Nam: Lão nông sở hữu 400 gốc cam, thu về gần 100 triệu đồng/vụ

Khoảng hơn 10 năm trước, khu đồi núi Nà Nhậm gần 2 hecta của ông Nguyễn Thành Nhân (thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) chủ yếu trồng keo lai. Tuy nhiên, keo lai giá cả lên xuống bấp bênh, hiệu quả đem lại không cao nên ông quyết định chuyển đổi sang trồng cam giấy bản địa đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Quảng Nam: Lão nông sở hữu 400 gốc cam, thu về gần 100 triệu đồng/vụ

Quảng Nam: Lão nông sở hữu 400 gốc cam, thu về gần 100 triệu đồng/vụ