Quảng Trị: Bỏ trồng tràm, anh nông dân chuyển sang mô hình nông lâm hiệu quả, kinh tế cao

Định hướng canh tác bền vững trên đất dốc dưới hình thức nông lâm kết hợp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các khu vực đồi núi, từ sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị, anh Phan Văn Bình (thôn An Lộc, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã áp dụng mô hình trên, cho hiệu quả rất khả quan.

Quảng Trị: Bỏ trồng tràm, anh nông dân chuyển sang mô hình nông lâm hiệu quả, kinh tế cao

Quảng Trị: Bỏ trồng tràm, anh nông dân chuyển sang mô hình nông lâm hiệu quả, kinh tế cao