Quảng Trị: Giảm nghèo từ việc nâng cao kỹ năng cho phụ nữ và thanh niên nghèo

Hơn 4000 hộ gia đình có phụ nữ và thanh niên tại 2 vùng miền núi Đăk Krong và Hướng Hóa (Quảng Trị) đã được tiếp cận các phương pháp quản lý tài chính tiết kiệm và phát triển sinh kế, để nâng cao kỹ năng, thúc đẩy quá trình thoát nghèo. Từ chỗ là hộ nghèo, cận nghèo, mỗi gia đình đã dần dần cải thiện cuộc sống.
Quảng Trị: Giảm nghèo từ việc nâng cao kỹ năng cho phụ nữ và thanh niên nghèo

Quảng Trị: Giảm nghèo từ việc nâng cao kỹ năng cho phụ nữ và thanh niên nghèo

Quảng Trị: Giảm nghèo từ việc nâng cao kỹ năng cho phụ nữ và thanh niên nghèo - Ảnh 2.

Các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với dự án "Nâng cao kỹ năng cho phụ nữ và thanh niên nghèo" thông qua phương pháp tiếp cận tốt nghiệp và hòa nhập tài chính. Hướng dẫn kỹ thuật để phát triển đàn dê, trồng gừng, được tham gia các lớp tập huấn tài chính.

Quảng Trị: Giảm nghèo từ việc nâng cao kỹ năng cho phụ nữ và thanh niên nghèo - Ảnh 3.

Từ mạng lưới cộng tác viên được đào tạo bài bản, theo sát nhu cầu của từng hộ một cách linh hoạt. Dự án PLAN Việt Nam đã vận hành dự án tại các xã Lìa, A Dơi, Ba Tầng (huyện Hướng Hóa). 3 năm qua, từ việc hỗ trợ sinh kế, vận hành nhóm tiết kiệm, tập huấn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, đào tạo kỹ năng tại chỗ, đã có nhiều hộ được nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý tài chính và hơn 100 hộ vươn lên thoát nghèo.