Hành động thật sớm, ứng phó thật nhanh: "Khẩu quyết" của phòng, chống thiên tai năm 2023

Với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đặt nhiều mục tiêu quan trọng về tổ chức phòng, chống thiên tai cho năm nay. Đây cũng là chủ đề chính của Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023.

Theo công văn ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai: Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng ban BCĐ Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về Công tác phòng, chống thiên tai năm 2023. Ảnh: TC PCTT.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2023.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai: Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. 

Đối với Trung ương ban chỉ đạo, các bộ, ngành tổ chức thực hiện một số hoạt động như: Tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại tỉnh: đưa tin, bài trên truyền hình, phát thanh, báo chí, mạng xã hội và một số hoạt động hưởng ứng khác.

Đối với địa phương ban hành kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp tại địa phương; tổ chức thông tin, truyền thông tại cơ sở và một số hoạt động hưởng ứng khác. 

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai: Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023 - Ảnh 3.

Thiên tai xảy ra khốc liệt tại Việt Nam năm 2020.

Để khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai, ngay sau khi kết thúc các đợt thiên tai, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị chức năng đã chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại theo đúng quy định; xác định ưu tiên và xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tại địa phương, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Trung ương để khôi phục, tái thiết nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Mục tiêu của Tuần lễ Quốc gia năm 2023 là tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.