Sơn La: Cấp tài khoản định danh điện tử cho học sinh cuối cấp

Công an huyện Phù Yên (Sơn La) thành lập các tổ công tác, đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân và mã định danh điện tử cho các em học sinh lớp 9, lớp 12, để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đẩy mạnh cấp CCCD và mã định danh điện tử cho học sinh cuối cấp tại Sơn La