Sơn La: Chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp hữu cơ, bản Bướt vươn mình thoát nghèo

Loại bỏ thuốc trừ sâu, phân bón hoá học… bà con bản Bướt đồng lòng đoàn kết chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Chỉ sau 3 năm, chất lượng nông sản và đời sống bà con được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Video: Chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp hữu cơ, bản Bướt (Sơn La) vươn mình thoát nghèo