Thái Lan cắt giảm thuế xuất khẩu gạo để giữ thị phần

Chính phủ Thái Lan đã nhất trí giảm thuế xuất khẩu gạo sang châu Âu và Anh nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường thế giới.
Thái Lan cắt giảm thuế xuất khẩu gạo để giữ thị phần
Thái Lan cắt giảm thuế xuất khẩu gạo để giữ thị phần

Cắt giảm thuế xuất khẩu gạo để giữ thị phần

Clip: Thái Lan cắt giảm thuế xuất khẩu gạo để giữ thị phần.