Nuôi con “đầu chuột thân nhím”, thanh niên 8x bất ngờ thành triệu phú

Năm 2012, anh Nguyễn Văn Quang (xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội ) đã mạnh dạn đầu tư nuôi 12 cặp don trên diện tích chuồng trại 30m2. Sau 10 năm trang trại đi vào hoạt động đã giúp anh Quang từ một người đi làm thuê trở thành triệu phú nuôi don.

Video: Nuôi con “đầu chuột thân nhím” thanh niên 8x bất ngờ thành triệu phú