Thanh niên người Mông thu hàng trăm triệu mỗi năm nhờ nuôi con đặc sản dưới chân núi Hoàng Liên Sơn

Tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có, anh Hầu A Chứ, sinh năm 1991, dân tộc Mông, thôn Dền Thàng, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã phá đá, đào ao xây dựng thành công mô hình nuôi cá hồi, cá tầm ở dưới chân núi Hoàng Liên Sơn. Nhờ đó, gia đình có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cip: Mô hình nuôi cá hồi, cá tầm của anh Hầu A Chứ, thôn Dền Thàng, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.