Trở thành triệu phú nhờ nuôi bò 3B vỗ béo

Nhiều năm qua, thành quả của các chương trình, dự án cải tạo đàn bò đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Nắm bắt được thị trường, anh Bùi Văn Phúc tại huyện Phú Xuyên (TP.Hà Nội) đã đi tắt đón đầu khi mở một trang trại nuôi bò 3B đầu tiên trong huyện.

Video: Trở thành triệu phú nhờ nuôi bò 3B vỗ béo